Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Bielan: Spalovna bude ekologické zařízení

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Bielan: Spalovna bude ekologické zařízení

12. února 2010

Karviná - „Spalovna ovzduší neuškodí. Umožní je zlepšit,“ tvrdí Petr Bielan, předseda představenstva společnosti KIC Odpady.

Lidé se bojí, že spalovna přitíží už teď extrémně špatnému ovzduší. Jak jim dokážete, že to tak nebude?

Nahradíme zdroj tepla, který využívá uhlí a má výrazně větší emise. Jak lidem zaručíte, že teplárna bude skutečně část tepla odebírat?

Pokud nebudeme mít smlouvu s Dalkií o odběru tepla, nedostaneme dotace z EU, protože by se nejednalo o energetické využívání odpadů. Ta smlouva už existuje?

Připravujeme ji. Při vypořádávání připomínek ke spalovně v rámci hodnocení jejích vlivů na životní prostředí (proces schvalování dokumentace EIA - pozn. red.) se technologie ještě upřesňuje. Teprve až bude schválena EIA, bude možné podepsat smlouvu s Dalkií.

Ekologové, s nimiž jsem mluvila, připomněli, že když začala fungovat spalovna v Liberci, několik let poté ještě neexistovala smlouva o odběru tepla teplárnou.

To je ale velmi zkreslené. Teplárna a spalovna Liberec fungují v rámci jednoho areálu, je to jako dvě propojené haly v jedné továrně.

Takže tam nebyl problém?

Okruh demi vody je tam společný. Teplárna musí odebírat teplo ze spalovny, jinak to nejde. V Karviné bude spalovna od teplárny vzdálená asi 200 metrů, dvě soustrojí bude nutné propojit. Součástí dokumentace EIA je dopis, kde Dalkia říká, že pokud projekt spalovny projde, jsou připraveni teplo odebírat.

Mezi emisemi ze spalovny jsou mimo jiné třeba bromované dioxiny. Ty jsou značně rizikové pro zdraví lidí.

Tyto látky nemají limity, jejichž porušení by znamenalo ohrožení lidského zdraví. Vypouští je i další zdroje. Ty ale nemají filtry, které je pohlcují. Spalovna filtr na organické polutanty tohoto typu bude mít. (Ekologové říkají, že tyto látky budou ze spalovny vždy v určitém množství unikat - pozn. red.) Co oxidy dusíku nebo třeba těžké kovy? Ty také spalovna vypouští.

Ano, ale když srovnáme tvorbu emisí oxidu dusíku z teplárny a spalovny, je množství těchto emisí na jednotku vyrobené energie u spalovny poloviční.

Zdroj: MF DNES

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu