Co nerecyklujeme, to spálíme

Přeskočit na menu
23. 9. 2009

Co nerecyklujeme, to spálíme

Ministerstvo nebude stavět spalovny, jen zruší zákaz jejich podpory ze státního rozpočtu a evropských fondů, říká Jakub Kašpar. Mluvčí ministerstva životního prostředí.

LN Proč chce ministerstvo tak zásadně měnit plán odpadového hospodářství ČR?

Aby ČR mohla – byť se zpožděním – splnit cíle evropské směrnice o skládkách, je podle naší analýzy nutné vybudovat nové kapacity na zpracování komunálního odpadu. Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík proto už letos v únoru oznámil, že MŽP umožní získat podporu mechanicko-biologické úpravě odpadů se spoluspalováním i spalování s využitím vzniklé energie.

LN Proč chce ministerstvo za peníze určené k šetrnému nakládání se surovinami stavět spalovny?

Ministerstvo nechce a nebude stavět žádné spalovny, pouze novelou plánu odpadového hospodářství zruší striktní zákaz jejich podpory ze státního rozpočtu a evropských fondů. Naše analýza ukázala, že i při maximální recyklaci budeme v roce 2020 potřebovat nějak naložit zhruba s jedním milionem tun komunálního odpadu.

LN V míře recyklace komunálního odpadu jsme stále na dvaceti procentech. Za co se za poslední tři roky utratily zhruba čtyři miliardy korun od EU?

Z prostředků Operačního programu Životní prostředí se vybudovaly bioplynové stanice, sběrné dvory, kompostárny, recyklační linky a podobně. Celkem jsou schválené projekty za pět miliard korun.

LN Peníze z EU jsou většinou určené na konkrétní věci. To můžeme jen tak říct promiňte, ale recyklování nám moc nejde takže postavíme pár spaloven?

My jsme ale Evropské komisi nikdy neříkali, že nebudeme financovat energetické využití odpadu. Plán odpadového hospodářství je interní věcí každé členské země. Zákaz využít evropské prostředky na dotace do spaloven komunálního odpadu byl v Evropě ojedinělý. A nic takového neříkáme – říkáme, že to, co nepůjde recyklovat, raději použijeme k výrobě energie, než abychom to vyvezli na skládku.

Autor: BEDŘÍCH KRATOCHVÍL
Lidové noviny 23.9.2009

<< zpět

Hlavní menu