Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Cyklus energetického využívání odpadů

Přeskočit na menu

Zásady koncepční práce v oboru energetického využívání odpadů

Ochrana životního prostředí ve všech jeho složkách

V Evropské unii se v roce 2006 vyrobila energie z přibližně 59 milionů tun zbytkového odpadu. Díky tomu nebylo nutné spálit od 6 do 32 milionu tun fosilních paliv - množství závisí na tom, jaký druh paliva nahrazujeme (plyn, ropa, uhlí). Zařízení na energetické využívání odpadů zpracovávají zbytkový komunální odpad, který není možné látkově využívat.

Cyklus energetického využívání odpadů

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

V celé Evropě pracují speciální výtopny a elektrárny, které jako palivo používají biomasu. Spalují slámu, zbytky po mletí obilí, zbytky ze zpracování dřeva (piliny, štěpky), někdy i cíleně pěstované rostliny. Tato paliva patří mezi OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Jsou přírodní, můžeme je snadno vypěstovat a nahradit s nimi uhlí nebo ropu, které sami vyrobit, ani vypěstovat nemůžeme. Uhlí, ropa nebo zemní plyn jsou tedy NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ve zbytkovém komunálním odpadu je kolem 50 % biomasy, která je obnovitelným zdrojem energie. Energie vyrobená v zařízeních na energetické využívání zbytkového komunálního odpadu pochází přibližně z poloviny z obnovitelných zdrojů energie.

Kolik domácností zahřejí odpady?

Podle údajů CEWEP (Konfederace evropských zařízení pro energetické využívání odpadů) za rok 2006 vyrobila zařízení na energetické využívání odpadů v Evropě přes 23 mld. kWh elektrické energie a přes 58 mld. KWh tepla. Toto množství stačí pro zásobování 7 mil. domácností elektřinou a přes 13 mil. domácností teplem.

Neexistuje žádný rozumný důvod, proč bychom neměli využívat obnovitelné energie, která je obsažena ve zbytkovém, jinak nevyužitelném, komunálním odpadu.

^ nahoru


Podmenu


Hlavní menu