Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Fakta

Přeskočit na menu

Fakta projektu

Účastníci projektu

Práce na projektu započaly od roku 2005, kdy na základě Plánu odpadového hospodářství kraje 5 největších měst Moravskoslezského kraje a kraj uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení otázek dalšího způsobu nakládání s komunálním odpadem.

Harmonogram projektu

Práce na projektu započaly od roku 2005, kdy na základě Plánu odpadového hospodářství kraje 5 největších měst Moravskoslezského kraje a kraj uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení otázek dalšího způsobu nakládání s komunálním odpadem. Dle stanoveného harmonogramu by mělo být zařízení zkolaudováno a uvedeno do trvalého provozu v roce 2015.

Lokalita stavby

Zařízení má být vybudováno v Karviné, k. ú. Karviná - Doly, Lokalita Důl Barbora.

Financování

Výstavba krajského integrovaného centra by měla stát dle propočtů cca 5miliard korun. Záměr počítá se získáním dotace z Operačního programu Životní prostředí a úvěrovým financováním.


Podmenu


Hlavní menu