Klastr: Nová spalovna by se měla začít stavět ihned

Přeskočit na menu
11. 5. 2009

Klastr: Nová spalovna by se měla začít stavět ihned

Moravskoslezský energetický klastr se zasazuje o výstavbu spalovny. Pomůže totiž nejen vyřešit problém s odpady, ale díky ní se zvýší i zaměstnanost.

ROZHOVOR

Krajské integrované centrum na energetické využití odpadu má vyrůst na areálu bývalého dolu Barbora v Karviné. Jde o investici za zhruba pět miliard korun. Několikaletou přípravu výstavby spalovny provázejí pozitivní i negativní hlasy. Podle předsedy Moravskoslezského energetického klastru a předsedy představenstva společnosti Dalkia Česká republika Zdeňka Duby je ale nejvyšší čas, aby se začala nová spalovna stavět.

Proč je zahájení výstavby spalovny v této chvíli tak potřebné?

Důvody jsou zejména dva. Za prvé se skutečně blíží doba naplnění stávajících skládek i doba, kdy budeme za neplnění směrnic Evropské unie o odpadech platit. Několikanásobné zdražení poplatků za odpad není to, co bychom chtěli. Druhý důvod je ten, že do roku 2013 může Česká republika čerpat finanční prostředky z evropských fondů. Pochybuji, že tuto možnost budeme po roce 2013 mít. Každý příspěvek z Evropské unie zvyšuje rentabilitu tohoto zdroje a v budoucnu bude znamenat nižší tlak na cenu za likvidaci odpadu.

Ještě nedávno to ale vypadalo, že pražští úředníci ministerstva životního prostředí neumožní kraji získat na výstavbu spalovny evropskou dotaci.

Je pro mne s podivem, že ministerstvo životního prostředí blokuje možnost tyto dotace získat. Loni v červnu totiž schválil Evropský parlament směrnice o odpadech, které upřednostňují energetické využívání odpadu před jeho skládkováním. Buď tedy budeme dále hrnout ročně přibližně 400 tisíc tun odpadu na skládky a platit za to několikanásobně vyšší poplatky než nyní, nebo třídit, recyklovat, a to, co se recyklovat nedá, a skončilo by na skládce, energeticky využít pro výrobu tepla a elektřiny. Pro zajímavost – v Moravskoslezském kraji by takto šlo využít přibližně 200 tisíc tun odpadu a prakticky pokrýt potřeby města Karviné na ohřev vody a tepelnou pohodu. Takovéto zařízení by mohlo vyrábět i elektřinu turbínou cca 15 MW.

Nezpůsobil by ale provoz nové spalovny větší znečištění oblasti, která už je nyní zatížena exhalacemi až příliš?

Právě naopak, každý vyrobený GJ tepla a každá vyrobená MWh elektřiny by nahradila stávající energie vyrobené v uhelných zdrojích. Společnost Dalkia má zájem teplo odkoupit na úkor výroby ve vlastních zdrojích. Tím by se ušetřilo přibližně padesát tisíc tun uhlí za rok. Velké zdroje jako teplárny, elektrárny a spalovny mají zákonně stanovená přísná pravidla pro emise a imise a jsou kontinuálně kontrolovány a sledovány. Kromě toho platí, že nejhledanější provozy jsou spalovny vybavené dlouxinovými filtry, které jsou nyní instalovány například ve spalovně v Brně.

Jsou místní společnosti schopny takovýto zdroj vybudovat a provozovat?

V Moravskoslezském kraji existuje velký potenciál projekčních, konstruktérských, výrobních a montážních firem, které jsou schopny významně se na realizaci tohoto díla podílet. Kromě vyřešení problémů s odpady by se synergicky – v rámci této investice – zvýšila v kraji i zaměstnanost. Mateřská společnost člena klastru Dalkie ČR – Veolia Environnement provozuje jenom ve Francii zdroje, které energeticky využijí tři miliony tun odpadů.

Rozhovor zpracovala
Iva Havlíčková

<< zpět

Hlavní menu