Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Konference OPADY 21

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Konference OPADY 21

22. července 2010

Ve dnech 4. a 5. května 2010 se uskutečnil v Ostravě jubilejní 10. ročník konference s mezinárodní účastí ODPADY 21 věnovaný odpadovému hospodářství středoevropských zemí. Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ DNY 2010, nad kterým převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí.

Organizátory dvoudenní konference ODPADY 21 jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE a.s., z Ostravy.

Konference se zúčastnilo přes sto odborníků na odpadové hospodářství z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Německa.

Konference byla slavnostně zahájena za účastí Rut Bízkové, ministryně životního prostředí, Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, Dalibora Madeje, náměstka primátora města Ostravy a zástupců organizátorů konference a Krajské hospodářské komory.

Na konferenci bylo předneseno celkem 16 odborně zaměřených referátů rozdělených do dvou tématických okruhů:

  • Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady – plnění POH;
  • Využívání komunálního odpadu z pohledu zajištění energií pro zásobování obyvatelstva.

Konference se zabývala současným stavem odpadového hospodářství, zejména možnostmi využívání komunálních odpadů.

Účastníci konference na závěr poděkovali ústy hlavního organizátora paní ministryni Bízkové za přínos pro odpadové hospodářství v České republice a za nastavení účinné spolupráce mezi hlavními partnery odpadového hospodářství.

Doporučení z jednání

  • Urychleně řešit výši poplatků od občanů za nakládání s komunálním odpadem ze stávajících 500 Kč na asi 1500 Kč, případně tuto hranici úplně zrušit.
  • Správně nastavit poplatky za skládkování směsných komunálních odpadů. Navýšenou částku směrovat zpět do rozvoje odpadového hospodářství.
  • Pokračovat v podpoře využívání druhotných surovin, tyto právně definovat pro využití ke snižování množství odpadů a tím i k předcházení vzniku odpadů.
  • Podporovat budování integrovaných systémů nakládání s komunálním, odpadem a při jejich tvorbě respektovat zahraniční zkušenosti, a to jak kladné tak záporné.

Zdroj: Odpadové fórum

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu