Kraj se konečně dočkal i státní podpory plánované spalovny

Přeskočit na menu
10. 11. 2009

Kraj se konečně dočkal i státní podpory plánované spalovny

Ministerstvo životního prostředí přehodnotilo po letech postoj k energetickému využívání komunálních odpadů. Obce a kraje tak v historii poprvé prolomily ideovou bariéru vedoucí k racionálnímu přístupu k řešení odpadového hospodářství České republiky.

Změna postoje státu k podpoře spaloven komunálního odpadu snímá i z připravovaného projektu Krajského integrovaného centra pro využívání komunálních odpadů v Karviné poslední nálepku nedůvěryhodnosti. „Je to obrovská pomoc i pro přesvědčení veřejnosti o nutnosti takovéhoto řešení“ uvedl 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák. „Není pochyb o tom, že podpora takovýchto záměrů je plně v souladu se současným trendem odpadového hospodářství celé Evropské unie a jedinou možnou cestou k naplnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky. Neshoda názoru, která v minulosti byla mezi městy a kraji na straně jedné a státem na straně druhé, však pochopitelně vyvolávala u široké, nikoliv však u odborné veřejnosti pochyby, zda je to opravdu způsob akceptovatelný z hlediska dopadů na životní prostředí“ reagoval náměstek Novák na zprávu mluvčího ministerstva životního prostředí ohledně umožnění veřejné podpory spaloven a přípravy podmínek pro získání dotace.

Nelze donekonečna ukládat do skládek přes 90 % komunálních odpadů produkovaných v kraji, když je možno tyto odpady zhodnotit efektivněji energeticky a navíc v duchu hierarchie nakládání s odpady, jak státu předepisuje evropská legislativa. Takto vyrobená energie je čistou energií, ušetří se fosilní paliva nezbytná pro její výrobu a to v zařízení na daleko vysoké technické úrovni. Sebelépe odsířené spaliny z elektrárenských procesů se nemohou svojí kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání odpadů tudíž i umístění spalovny v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší imisní situaci nezhorší a naopak přispěje k jejímu zlepšení. Objemově i hmotnostně se významně sníží podíl odpadů ukládaných do skládek. Obavy z toho, že se v kraji přestane třídit odpad, pokud se postaví spalovna nejsou na místě, projekt naopak počítá i s intenzifikací třídění a jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, země s nejvyšší mírou separace komunálního odpadu jsou zároveň v čele energetického využívání odpadů.

„Odpor tzv. ekologů nemá žádný racionální důvod a předkládat veřejnosti chiméru, že jediná cesta k řešení problému je odpad nevytvářet, je v dnešní společnosti nereálná. Je správná, ale povede k ní ještě dlouhá cesta výchovy celé společnosti a spalovna ji rozhodně nezkomplikuje. Ostatně těžko akceptovatelné je, že názory zkušených odborníků a uznávaných kapacit v různých oblastech ochrany životního prostředí často zanikají v nahlas prosazovaných mýtech „ekologů“, kteří se do této profese etablují například pouze tím, že se sejdou v občanském sdružení a do stanov napíší, že pečují o životní prostředí“ uzavřel náměstek Novák.

<< zpět

Hlavní menu