Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Mezinárodní konference „Vlivy průmyslu na jednotlivé složky životního prostředí“

Přeskočit na menu
8. prosince 2009

Mezinárodní konference „Vlivy průmyslu na jednotlivé složky životního prostředí“

Mezinárodní konference „Vlivy průmyslu na jednotlivé složky životního prostředí, zejména se zaměřením na příhraniční oblasti a problematiku energetického využívání komunálních odpadů" proběhla dne 8. 12. 2009 v kulturním domě Trisia, a. s. v Třinci. Konferenci pořádal Moravskoslezský kraj spolu se statutárními městy Ostrava a Karviná a společností Dalkia Česká republika, a. s, pod záštitou 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Úvodní slova pronesli pan Jerzy Kronhold, generální konzul Polské republiky v ČR a v zastoupení náměstka Miroslava Nováka pan Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Se svými příspěvky vystoupili za českou stranu mj. náměstkyně ministra životního prostředí ČR, paní Rut Bízková nebo pan Stanisław Dąbrowa, vicevojvoda Slezského vojvodství za polskou stranu. Konference prezentovala zejména potřebu implementovat předpisy evropské unie do národních legislativ obou zemí s důrazem na snižování emisí vypouštěných do ovzduší. Konference reflektuje obecně špatnou situaci v oblasti kvality ovzduší v oblasti Slezské pánve a navazuje na zahájenou česko-polskou spolupráci odborníků a institucí v oblasti ochrany ovzduší.

Těžiště témat spočívalo v představení ekologických projektů a jejich realizace zejména velkých podniků v Moravskoslezském kraji, například Třinecké železárny, a.s., ArcelorMittal Ostrava, a.s., Dalkia Česká republika, a.s. a další.

V návaznosti na související problematiku energetického využívání komunálních odpadů se objevilo hned několik příspěvků. V současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat po obou stranách společné hranice je projekt Moravskoslezského kraje a 5 statutárních měst kraje (Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Opava a Havířov) s názvem „KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, jehož hlavní součástí je energetický zdroj na využití zbytkové směsi komunálního odpadu - veřejností nazýván spalovna. Zařízení, které by mělo vyrůst v Karviné, představil Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V odborné přednášce zhodnotil vlivy spalování komunálního odpadu na jednotlivé složky životního prostředí s vyhodnocením, že energetické využití vytříděného zbytku domovního odpadu je nejefektivnějším a z hlediska dopadu na životní prostředí v současnosti nejvýhodnějším řešením odpadového hospodářství. Provoz spalovny, za předpokladu použití nejlepších dostupných technik, nebude negativně ovlivňovat okolí ani blízké polské příhraničí.

Tato teorie byla následně potvrzena i panem Tomaszem Zacharzem, ředitelem polské pobočky Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. v Katovicích, který zhodnotil dokumentaci záměru KIC z pohledu platné legislativy životního prostředí Polské republiky jako bezproblémovou, za dodržení nejlepších dostupných technik (BAT). Rovněž zdůraznil potřebu výstavby nejméně 3 zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů na území Slezského vojvodství.

<< zpět

Hlavní menu