Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Moderní jsou ekologicky čisté spalovny

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Moderní jsou ekologicky čisté spalovny

22. března 2011

V minulém týdnu proběhla v ČR prestižní akce, které se zúčastnili zástupci 16 členských zemí EU - mezinárodní konference Evropské federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí (FEAD) a společnosti AVE CZ k zavádění nové směrnice o skládkování a opatřeních navrhovaných EU.

Jako hlavní řečník vystoupil José-Jorge Díaz Del Castillo z Generálního ředitelství pro životní prostředí EU. Přítomno bylo téměř 70 hostů z více než 30 firem a organizací, které mají s odpadovým hospodářstvím co do činění z různých koutů Evropy, převážně však z Rakouska, Německa, Francie nebo Belgie, a samozřejmě domácí.

Podle odpadových specialistů působících ve firmách, které odpady zpracovávají, i ekonomů se Evropa začíná ubírat cestou moderního spalování, protože z něho lze získat tolik potřebnou elektřinu a teplo. Navíc není nutné neustále udržovat pod kontrolou skládky, které jsou pro životní prostředí časovanou bombou a vyžadují vklady i desítky let po svém uzavření.

Je to však zatím jediné dostupné řešení, jak se rychle vypořádat s narůstajícím množstvím domovního odpadu. Právě proto ekologové i odpadové firmy prostřednictvím svých sdružení zdůrazňují nutnost třídění a neustálé recyklace těch odpadů, které lze opětovně využít, včetně biologických. Zbytek jde však vniveč a EU tlačí na to, aby se začal konečně energeticky využívat.

Zprávy z Bruselu přitom naznačují, že EU si chce posvítit na to, aby jednotlivé členské země Unie začaly již toto nařízení dodržovat, tedy implementovat ekologickou legislativu do svých národních norem. Z nařízení EU vyplývá, že nejpozději do konce roku 2020 by ČR měla 65 % komunálního odpadu spalovat v ekologicky čistých spalovnách. Jinak nám od Bruselu hrozí sankce.

Podle Heigo Scharffa z Německé asociace odpadového hospodářství a zároveň předsedy odborné komise EU TAC WG1 o emisích snížení metanu ze skládek však chybí definice pojmu následná péče o skládky, což má být alternativní možnost, protože je jasné, že úplně odstranit skládky nejde. Ale kolem roku 2025 je očekáván celoevropský zákaz ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky.

(zku)

Zdroj: Haló noviny

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu