Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Nová spalovna na Vysočině ročně zlikviduje až 150 tisíc tun odpadu

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Nová spalovna na Vysočině ročně zlikviduje až 150 tisíc tun odpadu

11. leden 2012

"Jako vítězná varianta je navržena velká spalovna s kapacitou mezi 100 až 150 tisíci tun spáleného odpadu za rok," upřesnil předseda sdružení Arnika Jindřich Petrlík.

Na výběru konkrétní lokality se budou vedle krajských politiků podílet i komunální politici patnácti největších měst Vysočiny, která jsou členy Řídícího výboru Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV).

Vhodné lokality pro spalovnu jsou podle informací MF DNES města Žďár nad Sázavou a Jihlava. "Tyto lokality nikdo pevně neurčil, jsou pouze vytipované, teď je prostor k diskuzi. Zatím nebyly k dispozici odborné podklady k veřejné diskuzi," řekl místostarosta Jaromír Brychta.

Žďár nad Sázavou je podle něho náhradní variantou až čtvrtou v pořadí za třemi lokalitami v okolí Jihlavy. "Dva hnědouhelné kotle ve Žďasu by se nahradily kotli na spalování odpadu, zatím se o tom se Žďasem nejednalo," podotkl Brychta.

O spalovně budou jednat v patnácti městech kraje

Definitivní výběr lokality spalovny je stále v počáteční fázi. "Schválit navržené řešení musí zastupitelstva patnácti měst v Kraji Vysočina. Včetně Žďáru nad Sázavou a Jihlavy," upozornil krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.

Tady může nastat patová situace, kdy některá ze zastupitelstev nepřijmou navrhované řešení. Pak přijde čas hledání kompromisu.

Toho bude potřeba i v případě, kdy nejvýhodnější varianta výstavby spalovny narazí například na odpor občanů v uvažované lokalitě. Nebo na rozpor se schváleným územním plánem.

Pak by se přešlo k výběru náhradní lokality pro výstavbu spalovny.

Odpad spálíme. A co s popelem?

Své výhrady k navrženému řešení výstavby spalovny už oznámili aktivisté ekologického hnutí Arnika. "Spálením odpady nezmizí, ale přemění se na odpadní plyny. Zůstane třetina hmotnosti v podobě popele," řekl Jindřich Petrlík.

Stejného efektu lze podle zástupců Arniky dosáhnout i jejich lepší recyklací a kompostováním bioodpadů.

Jako reakci na postup krajských politiků na Vysočině představili ekologičtí aktivisté z hnutí Arnika petici "Nespalujme, recyklujme". Pod petici chtějí získat desetitisíce podpisů. Podle iniciátorů petice nelze spalovny v České republice definovat jako obnovitelné zdroje energie, protože spalují výrobky z ropy, uhlí a dalších neobnovitelných surovin.

"Máme pocit, že politici jednají za zavřenými dveřmi a nemají zájem občany informovat," prohlásil ekologický aktivista Matěj Man.

Miroslav Mareš

Zdroj: iDnes

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu