Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Novák: Spálením odpadu vznikne struska. Není toxická

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Novák: Spálením odpadu vznikne struska. Není toxická

19. dubna 2011

„Spalovna komunálního odpadu je potřeba. Urychleně musíme řešit, co s množství odpadu, který nyní ukládáme na skládky, a tím pádem neplníme evropskou směrnici,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Souhlasí s tím, že bychom měli odpad více třídit, na druhou stranu upozorňuje, že více než padesát procent směsného komunálního odpadu lidé nevytřídí. „Se zbývajícími padesáti procenty proto musíme nějak naložit a evropské směrnice dávají přednost energetickému využití odpadu, tedy spalování, před skládkováním,“ pokračuje Novák.

„Odpad ve spalovně rozhodně nebudeme pouze likvidovat. Spalovny jsou zařízení na energetické využívání komunálního odpadu, to znamená, že odpad zpracují a získají z něj energie,“ vysvětluje.

A co přesně by se ve spalovně pálilo? „To, co vyprodukují domácnosti,“ říká Novák.

Jak dále říká, objem emisí škodlivých látek v Moravskoslezském kraji díky spalovně klesne. „Teplo vyrobené spálením odpadu nahradí teplo, které vzniká v Teplárně Karviná. Ta ušetří zhruba dva tisíce vagonů černého uhlí. Sníží se objem emisí škodlivého prachu, oxidu, síry, oxidu dusíku,“ popisuje. K naprosté likvidaci odpadu ale nedojde. Jeho spálení vznikne škvára a struska, které je možné využít ve stavebnictví. Jak Miroslav Novák dodává, nejde o nebezpečný odpad.

btk

Zdroj: MF Dnes

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu