Krajské integrované centrum nakládání s odpady - O projektu

Přeskočit na menu

Projekt KIC Odpady

Krajské integrované centrum Ostrava – Projekt KIC Odpady – záměrem tohoto projektu je vystavět v regionu Moravskoslezského kraje zařízení s ověřenou a nejlepší dostupnou technologií na energetické využívání komunálních odpadů o kapacitě 190 000 t/rok.
Součástí projekt je také vybudování pěti překládací stanic v Moravskoslezském kraji, které by zároveň zefektivnily systém dopravy odpadů do zařízení.
Realizací projektu dojde k doplnění chybějícího článku v krajském systému nakládání s komunálními odpady v kraji v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Zařízení naváže na vybudované a stále intenzifikující se systémy třídění odpadů v obcích, a bude využívat zbylou směs komunálního odpadu už po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu.


Podmenu


Hlavní menu