Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Ohlédnutí za veřejným projednáváním v Karviné

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Ohlédnutí za veřejným projednáváním v Karviné

22. července 2010

Dne 4.5.2010 se v odpoledních a večerních hodinách uskutečnilo veřejné projednání záměru Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Veřejné projednání proběhlo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zde je několik postřehů z tohoto veřejného projednání.

Prvním postřehem je to, že i když záměr spadá do kompetence Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy Moravskoslezský kraj je akcionářem budoucího investora společnosti KIC Odpady, a.s.

Po obecném úvodu, který obstarali zástupci MŽP, byl oznamovatelem (tedy investorem) velice srozumitelně představen celý záměr. Poté o všech vlivech a významnosti těchto vlivů pohovořil, dle mého názoru až moc obšírně, zpracovatel dokumentace a na závěr vše shrnul zpracovatel posudku, kterého určilo MŽP. Po zástupci dotčených obcí a měst a zástupci dotčených orgánů státní správy. Zde je s podivem, že Magistrát města Karviné, tj. Oblasti, které se záměr nejvíce dotkne, vyslal na toto veřejné projednání pouze tiskovou mluvčí. Nebyl jsem jediný, kdo se nad tímto postojem pozastavil. Nevím, zda je tento přístup u tak důležitého záměru standardní.

Po všech těch vystoupeních jsem již trochu znervózněl, jelikož jsem očekával tu část nejdramatičtější, a to veřejnou diskuzi. I na svou osobu jsem očekával několik ožehavých dotazů a možná i dramatických slovních útoků. Naše společnost se v mém zastoupení podílela v rámci zpracované dokumentace na části ovzduší a byl také zpracovatelem velice rozsáhlé rozptylové studie. Základem KIC je totiž energetické využívání komunálních odpadů, což se neobejde bez spalování a tedy i vzniku velmi diskutovaných emisí.

Veřejnou diskusi k záměru jsem si tedy představoval jako velkou smršť dotazů veřejnosti k problematice životního prostředí, tedy nakládání s odpady, vlivy na ovzduší, na veřejné zdraví a ostatní složky životného prostředí, kdy se budou potit všichni zpracovatelé dokumentace včetně mě i zpracovatel posudku. Odpovědi měly záměr objasnit a přesvědčit občany o nutnosti záměru a nevýznamnosti vlivů tohoto záměru na životní prostředí.

K mému překvapení se nic takového nedělo, i když občanů bylo přítomno dost. Místo toho se diskuse rozbředla do zvláštních politických debat a dalších dogmatických tvrzení určitého občanského sdružení a jednoho ekologického hnutí, které tak v podstatě zabránilo diskusi jiným občanům, které možná nezajímaly něčí osobní nebo jiné zájmy, ale skutečné otázky životního prostředí. A ne že nebylo dost času. Celé veřejné projednání trvalo skoro šest hodin. A budu velice odvážný ve tvrzení, že o životním prostředí z toho byly maximálně hodiny dvě.

Nakonec jsem za celých šest hodin odpověděl na tři dotazy a to jsem přípravou strávil mnohem více a i přes moji skoro týdenní nervozitu jsem byl z tohoto veřejného projednání velmi zklamán. Většina občanů nezúčastněně seděla poslouchala a občanské sdružení a ekologické hnutí excelovalo jako politické strany v Otázkách Václav Moravce bez možnosti jakékoliv oboustranné komunikace. Pokud jim bylo na nějakou vznesenou otázku srozumitelně odpovězeno, byla tato odpověď okamžitě zpochybněna bez jakýchkoliv technických argumentů.

Je proto závěrem nutno polemizovat nad pojmem veřejné projednání, jelikož v rámci záměru KIC se veřejnost jako taková zapojila minimálně a toto veřejné projednání se stalo exhibicí určitých zájmových skupin a sdružení, u kterých je nutno pochybovat, zda jim jde o životní prostředí. Jejich úloh v rámci tohoto projednání byla obstrukční, nekonstrukční a v podstatě celé veřejné projednání znehodnotila.

Je nutno uvažovat o tom, zda občané, kteří mají zájem o životní prostředí ve svém okolí, potřebují oporu v těchto sdruženích a hnutích.

Ing. Libor Obal, Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, s.r.o.

Zdroj: Odpadové fórum

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu