Polovina odpadu se zrecykluje, zní plán

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Polovina odpadu se zrecykluje, zní plán

9. května 2014

Ministr životního prostředí Richard Brabes chce do roku 2020 snížit množství odpadu odváženého na skládky z poloviny zhruba na třetinu celkového objemu. Přednost mají dostat kompostárny, recyklační linky, spalovny a prevence.

Ještě v roce 2003 dokázalo Česko energeticky využít jen pět procent komunálního odpadu, dnes je to dvojnásobek. Podíl recyklovaného odpadu vzrostl za stejné období dokonce na trojnásobek na současných 30 procent. Kolem 50 procent odpadu se však stále odváží na skládky a Češi v tomto ohledu výrazně zaostávají za vyspělými evropskými zeměmi.

Například Belgie, Německo, Nizozemsko či Rakousko umí opětovně využít kolem poloviny komunálního odpadu, z druhé půlky ve spalovnách vyrábí energii. Do země nezahrabávají téměř nic.

Tento stav chce změnit nový ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který právě předkládá do rozšířeného veřejného připomínkového řízení Plán odpadkového hospodářství ČR pro období 2015-2024. Ten současný letos vyprší. Oba dokumenty mají za cíl výrazně snížit množství odpadu odváženého na skládky.

„Množství skládkovaných odpadů je nepřípustné. Do roku 2020 ho chceme snížit na třetinu, energetické využití odpadů posílit až na 18 procent a recyklaci zvýšit na 50 procent,“ uvedl Brabec.

Oproti přístupu minulých ministrů, zejména z ODS, jde o poměrně radikální změnu. Ministr Tomáš Chalupa vždy podporoval především spalovny odpadu a recyklaci zanedbával, protože se podle něj nevyplatila.

Brabec se v budoucnu hodlá důsledně držet hierarchie nakládání s odpady dané evropskou směrnicí, která na první místa řadí předcházení vzniku odpadu a recyklaci, až potom má přicházet na řadu spalování či skládkování.

Recyklace má přitom podle Evropské unie dosáhnout do roku 2020 nejméně zmíněných 50 procent.

Součástí plánu odpadového hospodářství je pak poprvé i Program přecházení vzniku odpadů, který se má řídit heslem, že nejlepší jsou odpady, které vůbec nevzniknou.

„Předcházení vzniku odpadu je základním cílem naší strategie.“ komentuje nový plán náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Ministerstvo hodlá ambiciózních cílů dosáhnout pomocí několika podpůrných ekonomických nástrojů, které budou zejména finančně motivovat ke snižování objemu odpadu v černých popelnicích na směsný komunální odpad a povedou ke zvyšování míry třídění v barevných kontejnerech, a tedy k recyklaci.

Hovoří se zejména o zvýšení poplatku za odvoz na skládky, který se v Česku již deset let neměnil – tento způsob zbavování se odpadu je nejlevnější.

V plánu jsou ale i další nástroje. „Ministerstvo chce například spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak přírodní zdroje. Uvažujeme také o recyklační slevě, která může obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu, který skončí na skládkách,“ dodala Peštová.

Pilotní projekty pracující se systémem recyklačních slev již fungují v několika městech, například v Letohradu či v Novém Boru. Obyvatelé Nového Boru například třídí odpad do pytlů opatřených čárkovými kódy a za tříděný odpad dostanou slevu z poplatku za odvoz běžného odpadu.

Konkrétní motivační i finanční prvky budou předmětem zákon o odpadech, jehož teze představí ministerstvo v září letošního roku. Platit by měl začít se začátkem ledna 2016.

Jan Charvát

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu