Příliš mnoho odpadu končí na skládkách. Ministr Brabec chystá nový zákon a řadu změn

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Příliš mnoho odpadu končí na skládkách. Ministr Brabec chystá nový zákon a řadu změn

27. dubna 2014

Návrh nového zákona o odpadech by měl být připraven v paragrafovém znění počátkem příštího roku a v platnost by měl vstoupit k 1. lednu roku 2016. Zároveň Ministerstvo životního prostředí připravuje nový státní plán odpadového hospodářství, který by měl být hotový do konce roku. Řekl to dnes ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO.

Brabec rovněž uvedl, že jeho ministerstvo zítra zahájí předběžné šetření, zda posouzení vlivu na životní prostředí EIA pro rozšíření vodochodského letiště bylo vydáno v souladu se zákonnými předpisy. Doslova řekl, že půjde o „předběžné posouzení toho, zda vydání stanoviska netrpí nějakými právními vadami“ v rozporu se správním řádem. Teprve na základě tohoto posouzení padne rozhodnutí, zda dojde k revizi studie EIA. Ministerstvo tak reaguje na kritiku dotčených obcí, že EIA neposuzuje dopady na vodní hospodářství, ochranu vodních zdrojů ani řešení starých ekologických zátěží. Ministr Brabec to řekl v dnešních Otázkách Václava Moravce ve vysílání veřejnoprávní České televize.

Zdůraznil přitom, že ministerstvo zatím rozhodně nepřestane hledat řešení důsledků pro životní prostředí. Ministr dále odmítl předjímat, zda by změna stanoviska ohledně vodochodského letiště mohla vést i ke zpochybnění již provedeného rozšíření pražského Letiště Václava Havla, které podle kritiků nebylo pod tak přísným dohledem jako současná kauza rozšíření vodochodského letiště.

Odpadové hospodářství má projít zásadní proměnou

Podle Ministerstva pro místní rozvoj, dat Českého statistického úřadu i podle nevládních ekologických iniciativ je v naší republice ukládáno zbytečně více odpadů na skládky, než je nutno. Jsme v tomto ohledu hluboko pod průměrem Evropské unie. Nedojde-li k omezení skládkování, hrozí, že potřebné nové spalovny nedosáhnou na peníze z rozpočtu EU. Čtvrtá velká spalovna, jež má být vybudována u Plzně, však bude zřejmě i přesto postavena bez těchto dotací.

Zatímco bývalý ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS plánoval rozšíření sítě domácích spaloven na jedenáct, Hnutí Duha sází na strategii recyklace a snížení celkového množství odpadu, čímž chce shodně dosáhnout omezení skládkování. Současný ministr Brabec uvádí, že vládní politika je někde mezi těmito proudy.

Množství komunálního odpadu končícího na skládkách se postupně snižuje

Uvedl, že současné poměrně vysoké množství skládkování odpadu souvisí s energetickou politikou a historickým vývojem. Přesto dochází ke zlepšení: Před několika lety končilo na skládkách 80 % komunálního odpadu, v současnosti je to okolo 50 % a ve výhledu několika let je další snížení na 35 %. To bude umožněno i tím, že stávající tři velké spalovny odpadu doplní jedna zmíněná v blízké budoucnosti a v delším časovém horizontu dvě další.

Další úbytek odpadu ke skládkování má zajistit zvýšení recyklace odpadů a omezení celkového množství odpadů. Ministerstvo zde sází na prodloužení životního cyklu výrobků, ať již prostřednictvím potravinových bank, předáváním obnošeného šatstva na charitativní účely a podobně.

Podnikové odpady tvoří většinu

Dalším nástrojem pro snížení množství odpadů je peněžní motivace. A to ať již v podobě recyklačních slev, či v budoucnosti možné úpravě plateb za skutečné množství vyprodukovaného odpadu.

I u podnikového odpadu sleduje ministerstvo podobné priority, jak uvedl ministr Brabec. „Základem je podpora změnšení odpadu při výrobě,“ řekl. „Do roku 2020, respektive 2025, zvažuje Evropská unie naprostý zákaz skládkování odpadu, který může být energeticky zpracován," dodal ministr. Podle něj to povede k výraznému zdražení skládkování a tím i další motivaci k omezení produkce odpadů. Podnikový odpad tvoří většinu odpadů, vyprodukovaných v naší zemi.

Také podle Ivo Kropáčka z Hnutí Duha je šetření surovinami, tedy co nejméně skládkovat a spalovat, v zájmu České republiky.

Spalování energeticky využitelného odpadu u nás činí 12 % při nejvyšším možném využití kapacit současných velkých spaloven. Po vybudování čtvrté spalovny budeme moci docílit 15 % až 17 %. Ve státech EU přitom činí průměr 30 %, nejvyšší hodnoty spalování se pohybují okolo poloviny energeticky využitelného odpadu. Podle ministra o dalším možném rozvoji energetického využívání odpadů rozhodne „možnost získání evropských dotací a v opačném případě ekonomika spalování odpadů bez získání těchto dotací“.

jma, Parlamentní Listy

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu