Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Spalování odpadu je přínosnější než ukládání na skládky

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Spalování odpadu je přínosnější než ukládání na skládky

únor 2012

Brno – Po rekonstrukci za více než devadesát milionů eur může brněnská spalovna využívat odpad z Brna a jeho okolí k výrobě tepla a elektrické energie. Vedení spalovny počítá s tím, že v následujících letech bude končit převážná část spalitelného odpadu právě zde. V současné době ještě využívají svozové firmy volné kapacity skládek, ty však jednoho dne budou vyčerpány.

„Svozové firmy kalkulují, zda je pro ně výhodnější uložit odpad na skládku či odvézt do spalovny. Za jednu tunu odpadu si dnes účtujeme 850 korun, což je pro svozové firmy velmi výhodná cena. Naprostá většina spalitelného odpadu z blízkého okolí má možnost končit ve spalovně,“ uvedl obchodní náměstek brněnské spalovny Jiří Kratochvil. I když je pro svozové firmy hlavní motivací především cena, je důležitý i jiný pohled, a to ekologický. Současné české i evropské zákony vycházejí z myšlenky, že jakékoliv využití odpadu je výhodnější než uložení na skládku.

Je třeba mít na paměti, že skládkování není definitivním řešením – přináší zátěž do budoucna a má neblahý dopad na životní prostředí. Jednou z možností, jak se zbavit odpadu, je právě jeho energetické využití ve spalovně. I do budoucna můžeme počítat s tím, že se bude vyvíjet stále větší tlak na energetické využívání odpadů.

Lidé se stále obávají spaloven především kvůli emisím. V rámci rekonstrukce investovala akciová společnost SAKO Brno nemalé prostředky do systému čištění spalin, použité technologie patří k těm nejmodernějším. „Spalování i samotné emise jsou přísně kontrolované. Emise z našeho komína jsou natolik nízké, že pro obyvatele nepředstavují téměř žádnou zátěž. Obavy, že spalovna neúměrně zatěžuje životní prostředí, jsou neopodstatněné,“ ujišťuje Jiří Kratochvil. Energetické využití odpadu je výhodné i proto, že se uspoří paliva, která by musela být využita pro zásobování města teplem.

Brněnskou spalovnu dnes „zásobují“ odpadem nejen obyvatelé Brna, ale také téměř 400 okolních obcí. „Očekáváme, že počet obcí z blízkého i širšího okolí bude v následujících letech dále narůstat. Je na místě připomenout, že společnost SAKO Brno se nezabývá jen spalováním odpadu, ale i dalšími činnostmi. Naším úkolem je například třídění odpadu, provozování sběrných středisek a podobně – tedy odpadové hospodářství jako celek. Našimi partnery jsou především svozové firmy, které se starají o odpady v okolních městech a obcích. Neustále jednáme se všemi svozovými firmami, bavíme se o konkrétních možnostech, dopravních vzdálenostech, legislativě, situaci na skládkách a snažíme se nabídnout cenu, která bude konkurovat odvozu odpadu na skládku,“ uvádí Jiří Kratochvil.

Kromě svozových firem jednají zástupci brněnské spalovny i se starosty měst a obcí. „Naším cílem je poukazovat na ekologičnost spalovny, poskytovat informace o spalovně a vysvětlovat, že spalovna není nic špatného. Snažíme se zástupce měst a obcí přesvědčit, že spalitelný odpad by měl končit raději ve spalovně než na skládce, protože jde o využívání odpadu, a ne ukládání. Na vedení jednotlivých obcí zůstává, jak si nastaví soutěžní podmínky při výběru svozové firmy,“ uzavírá Jiří Kratochvil.

Zdroj: Moravské hospodářství

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu