Spalovna dostane šanci

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Spalovna dostane šanci

28. dubna 2009

Ministerstvo podporu zařízení zavrhovalo. Teď dalo kraji naději na zisk dotace

Zástupci krajského úřadu si mnou ruce. Šance na to, že projekt krajské spalovny (Krajského integrovaného centra nakládání s odpady) získá důležitou dotaci z Operačního programu životní prostředí, se dost možná zvyšuje.

Včera to na konferenci Odpady 21 naznačila náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková. Připomněla, že se chystá změna národního Plánu odpadového hospodářství, díky níž by finanční podporu mohla získat i zařízení založená na energetickém využití odpadu. A tím je i krajská spalovna. Zda má náměstkyně pravdu ale není jisté. Mluvčí ministerstva Jakub Kašpar zvýšení naděje na zisk dotaci odmítl: „Náš postoj se nemění. V dnešní podobě zařízení dotaci nezíská,“ připomněl odpor ministerstva životního prostředí vůči výstavbě spalovny. Ta by měla vzniknout v bývalém důlním areálu Barbora v Karviné. V případě, že Plán odpadového hospodářství projde zmíněnou změnou, a bude-li mít kraj v ruce územní rozhodnutí, hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) a další nutné dokumenty, mohl by o dotaci podle Bízkové žádat už na podzim. Náměstek hejtmana Miroslav Novák potvrdil, že by kraj chtěl skutečně o dotaci už na podzim zažádat. „Teď se zpracovává dokumentace EIA, v září nebo v říjnu mohlo být vydáno územní rozhodnutí pro stavbu,“ řekl.

Ministerstvo ale má proti současné podobě spalovny námitky. „Plán odpadového hospodářství by sice opravdu nově mohl umožnit finanční podporu spaloven, která dříve nebyla možná. Ale nic se nemění na tom, že podporu získají jen skutečně integrovaná zařízení. A tím spalovna v Ostravě v současné podobě není. Bude jím, až bude obohacena například o třídící linku nebo třídění bioodpadu,“ řekl Jakub Kašpar.

Podle Šárky Swiderové, mluvčí radnice Karviné, jednoho z pětice měst – budoucích akcionářů společnosti KIC Odpady, by se mělo v krajské spalovně v samostatném projektu řešit i dotříďování odpadu. Ani to však podle Kašpara nezvyšuje šanci na zisk dotace. Aby šance byla, muselo by být zařízení obsaženo v projektu integrovaného centra.

Miroslav Novák řekl, že Česko musí plnit evropskou směrnici o skládkování a výrazně omezit množství odpadu ukládaného na skládky. A to bez spalovny nebude možné. Spalovna má v Karviné ale i řadu odpůrců.

Markéta Radová (Viz. Pomůže…str. C2)

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu