Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Starosta Feber by odpad nepálil, ale sypal do šachtyě

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Starosta Feber by odpad nepálil, ale sypal do šachty

12. dubna 2011

Debata, kterou si tentokrát pod svá křídla vzal veřejnoprávní Radiožurnál, se vedla ve stejném duchu, jako posledně v průběhu zasedání havířovského zastupitelstva. Zatímco odpůrci spalovny argumentují, proč by se stavět neměla, její zastánci tvrdí pravý opak vyzdvihují, že bude přínosem pro životní prostředí.

Celý spor se týká především lokality, kde má spalovna stát. Karvinsko je považováno za nejvíce znečištěnou oblast republiky. Nepříznivé rozptylové podmínky způsobují v zimních měsících inverzi, kdy se všechny škodliviny z průmyslových i domácích zdrojů, automobilové dopravy a prašných železárenských provozů výrazně koncentrují při zemi a ohrožují zdraví obyvatel. V kritickém období jsou mnohonásobně překračovány limity pro polétavé mikroskopické prachové částice, které obsahují těžké a jedovaté kovy.

Jak se dalo čekat, ve velmi živé debatě ke shodě nedošlo a patrně k ní nedojde nikdy. Zástupci kraje i státu se dušují, že spalovna bude splňovat přísná kritéria vypouštěných exhalací a produkovaného zbytkového odpadu ze spáleného komunálního odpadu. Pokud by spalovna stanovené hodnoty neplnila, nemohla by být v provozu.

„Stále opakuji, že spalovna bude mít mnohem menší produkci škodlivin, než současná teplárna spalující černé uhlí, která stojí několik stovek metrů dále. Odpadem ze spalovny bude škvára, u které se předpokládá, že se bude využívat jako stavební materiál. Teplárna sice úplně odstavena nebude, protože spalovna nebude v zimních měsících svým výkonem stačit uspokojit odběr tepla, rozhodně ale dojde k jejímu omezení mimo topnou sezonu. Navíc ušetříme drahé uhlí, které nahradíme odpadem. Ten by se jinak dále ukládal na skládky,“ řekl náměstek krajského hejtmana Miroslav Novák.

Ekologové nevěří

Zástupci ekologických organizací však trvají na svém. Nevěří, že investor splní všechna kritéria. Nevěří, že odpad ke spálení se bude do Karviné svážet jen z regionu moravskoslezského kraje. Předpokládají, že spalovna bude do ovzduší produkovat škodliviny, včetně dioxinů a nebezpečný bude i tuhý odpad ze spáleného materiálu.

"Jednoznačně se domnívám, že Moravskoslezský kraj spalovnu nepotřebuje. Odpad je třeba více třídit a recyklovat. A první věc, kterou je zapotřebí zavést nejen v MS kraji, je kompostování," řekl specialista na odpady Jindřich Petrlík.

Starosta Stonavy by odpad cpal do šachty

Spalovna je zbytečná i podle starosty Stonavy Ondřeje Febera: "Já si myslím, že spalovnu skutečně nepotřebujeme, zvláště ne v Karviné, kde je nejvíce znečištěný vzduch v Evropě. My máme vyřešenou situaci s odpadem na dvacet let. Máme skládku odpadu v Horní Suché, bez toho, aby nám produkovala škodliviny." V další části debaty Feber dokonce připustil, aby se odpad ukládal přímo v podzemí černouhelných dolů. "Tam to nikdo nikdy neuvidí. Samozřejmě za splnění podmínek pro ochranu spodních vod," řekl.

Laická veřejnost se navíc často ptá, proč musí spalovna stát právě v už tak zamořeném Karvinsku. „My ji nemůžeme postavit jinde, protože jde o energetický zdroj. Spalovna vyrábí teplo, které musíme dodat na Karvinsku. Napojena bude na stávající rozvody,“ vysvětlil Novák.

Zasvěcení občané však kladli konkrétní dotazy a argumentovali i čísly. S kritikou vystoupil například Václav Gavlovský, občanské sdružení Frygato-Eko: Já už to nemůžu poslouchat. Je to děs a hrůza. Nevím, kde náměstek Novák vzal to číslo množství uhlí, které by měla spalovna ušetřit. Nevím, proč pořád balamutí lidi. Další věc: V Praze překračoval hluk na magistrále o 3 až 5 decibelů a soud rozhodl, že město musí učinit opatření k jeho snížení. U nás překračuje emise tuhých částic o 500 až 700 procent...“

Lada Peterková ze sdružení Občané proti spalovně, které sesbíralo 11 tisíc podpisů pod petici, si postěžovala na překážky, které jim firma připravující spalovnu klade. „Žádali jsme, abychom mohli být členy občanské komise, která se projektem stavby spalovny zabývá. Od prosince nám vedení společnosti KIC neodpovědělo, pouze ústně nám ředitel sdělil, že nevidí důvod, proč bychom měli být členy. My ale máme právo být součástí tohoto projektu,“ řekla.

Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk jí dal zapravdu: „Také jsem se tomu divil. Jsem pro to, aby se takové záležitosti řešily u kulatého stolu. Určitě by se předešlo sporům a nedorozuměním.“

Občanská ekologická sdružení mohou sledovat svůj zisk

Olej do ohně vlil hejtmanův náměstek Novák: „Já jsem k podobným občanským aktivitám skeptický. Ze své funkce někdejšího starosty Ostravy-Poruby mám zkušenost, kdy u nás vzniklo sdružení, které brojilo proti jednomu projektu. Ve chvíli, kdy dostalo částku 1,2 milionu korun na své ekologické projekty, všechny námitky stáhlo. I takhle se postupuje pod rouškou ekologie.“

Tato slova zvedla ze židle herečku a havířovskou aktivistku Evu Vejmělkovou. „Já to beru jako urážku. Vy jste urazil ne jenom mě, ale všechny obyvatele tohoto města. Neodpověděl jste na otázku, co jako občané města můžeme udělat proto, aby stavba spalovny byla pozastavena, nebo abychom se s vámi mohli nějak domluvit. Toto je vůbec první akce, kde jsme se jako občané s vámi sešli.“

Debaty se účastnil také primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk. „My jsme pro spalovnu, protože odpad, který není recyklovatelný nějak likvidovat, musíme a spalovna nám zaručí, že z něj budeme mít i teplo. Nesouhlasíme však s tím, aby Karviná získávala významný prospěch na úkor ostatních měst a obcí. Proto jsem vyzval hejtmana k vyvolání jednání. Pokud by se měly řešit nějaké kompenzace, pak by Havířov musel chtít mnohem více peněz, než si řekla Karviná,“ řekl primátor.

Reagovat musel také na dotaz moderátora debaty Martina Veselovského, zda uvažuje o vyhlášení referenda. Primátor naznačil, že vyhlašování referenda má svá úskalí. Havířov nemůže sám o sobě vyhlásit referendum v celém regionu, ale pouze na svém území. Spalovna navíc nestojí na území Havířova, ale v karvinské městské části Doly.

„Pokud bude třeba, zeptáme se občanů. Nemám s tím problém. Vyhlášení referenda má ale své náležitosti ze zákona,“ reagoval Osmanczyk.

Libor Běčák

Zdroj: Havířovský deník

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu