Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Reakce na článek Stavba spalovny v Karviné

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Reakce na článek Stavba spalovny v Karviné

20. dubna 2009

Děkuji za názor pana Václava Gavlovského, který vyjádřil ve svém článku „Stavba spalovny v Karviné je vrcholem neúcty ke zdraví lidí“ ze dne 23.3.2009 uveřejněný v Moravskoslezské příloze MF DNES.

V článku uplatněné argumenty do jisté míry vycházejí ze zkreslených či nepochopených skutečností a jsou spojeny se značnou dávkou sebevědomého posuzování profesionality a lidské morálky zastánců spalovny. Každý odborník, nezatížený předsudky ví, že spaliny ze zařízení na energetické využívání odpadů jsou čistější než spaliny z teplárenského kotle. V některých parametrech (jemný prach) jsou minimálně na úrovni okolního vzduchu. Odpůrci spalovny by také mohli vědět, že zbytkové látky z procesu energetického využívání odpadu ve spalovnách jsou podrobeny fyzikálnímu zpracování a posléze mohou být recyklovány cenné suroviny a může být vyráběn stavební materiál.

Zcela nemístná je poznámky ohledně použití uhlí. Při ekologickém spalování odpadu se jedná o příklad úspory jednoho neobnovitelného zdroje energie, který může být ušetřen pro další generace.

Moderní spalovna je vlastně dokonalým ekologickým zařízením, které čistotou okolí nezhoršuje, ale naopak zlepšuje. Odpůrci projektu spalovny jistě dobře ví, že v Evropě je v provozu téměř 400 zařízení na energetické využívání odpadu vyhovujících s rezervou všem předpisům EU, která jsou často umístěn v městských aglomeracích: namátkou Basilej, Bern, Curych, Paříž, Vídeň a mnoho dalších.

Václav Roubíček
(redakčně kráceno)

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu