Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Stavba spalovny v Karviné je vrcholem neúcty ke zdraví lidí

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Stavba spalovny v Karviné je vrcholem neúcty ke zdraví lidí

20. dubna 2009

Stavba spalovny komunálního odpadu v Karviné, v regionu, který má prokazatelně nejvíce znečištěné ovzduší nejen v rámci České republiky, ale i Evropy, je vrcholem arogance a neúcty ke zdraví a životu zdejších spoluobčanů.

Naši „zvolní“ představitelé bez ohledu na vyjádření ministerstva životního prostředí a neposkytnutí dotace z operačního programu Životní prostředí chtějí tuto spalovnu za každou cenu, a to s využitím zvláštního stanoviska: „Jinak se stavba integrovaného centra promění v klasický komerční projekt, který pocítí každý občan na své peněžence.“

Nad tímto stanoviskem by se měl každý čtenář vážně zamyslet.

Rovněž tvrzení, že v důsledku výstavby spalovny, pardon, integrovaného centra, nedojde ke zhoršení životního prostředí, je velice neprofesionální, řek bych až na samé hranici lidské morálky a důstojnosti. A to zejména v době, kdy i malé dítě velice dobře ví, co vzniká při hoření čehokoliv, byť i jediné cigarety.

Nad argumentací úsporou hnědého uhlí, pod těžní věží černouhelného dolu, se musí snad každý Karviňák pousmát. Je to známkou erudovanosti některých našich státní představitelů.

Velice mne fascinuje zaujatost pro výstavbu této spalovny, kdy hlavně kvůli nárůstu znečištění životního prostředí odmítli tuto výstavbu představitelé měst Hradce Králové a Českých Budějovic. A o patří mezi města s nejlepším ovzduším v Česku! Zřejmě mají pro to své důvody, a to zachování zdraví svých spoluobčanů, které jim zřejmě není lhostejné.

Argumentace ziskovosti spalovny využitím tepla a zpracováním odpadů je rovněž velice zavádějící. Vždyť tento odpad můžeme ekonomicky využít již dnes jeho důsledným tříděním a recyklací.

A kdyby stát neoddlužil stejnou spalovnu komunálního odpadu v Liberci, tato by byla dávno v konkurzu.

Na výhodností spalovny si může každý položit otázku: Když je to tak ekonomicky výhodné, proč se k nám asi z Německa, ze sátu s příslovečnou spořivostí občanů, vozí tisíce tun komunálního odpadu?

Václav Gavlovský
předseda občanského sdružení Frygato-eko

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu