Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Technologie

Přeskočit na menu

Technologie-spalovna

Co to je zařízení na energetické využití odpadu?

  • Prokazatelně nejčistější zdroje energie získávaný termicko-oxidačním procesem. Žádné, sebelépe odsířené spaliny z elektrárenských procesů se nemohou svojí kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání odpadů.
  • Snížení objemu odpadu ukládaného na skládku 10x!
  • Snížení hmotnosti odpadu ukládaného na skládku o 70%!
  • Mineralizaci organického uhlíku.
  • Inertní vlastnosti zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů zajišťují jejich trvale bezpečné uložení do zemské kůry nebo zpracování na použitelné produkty.
  • Energetické využívání odpadů je z hlediska životního prostředí neutrální ve vztahu k oxidu uhličitému, který vnikne oxidací organického uhlíku. Tímto se, v porovnání se skládkováním, zamezí emisím skleníkových plynů - uhlovodíků (z velké části metanu).
technologie.jpg, 36kB

^ nahoru


Podmenu


Hlavní menu