Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Úředníci lidi o neškodnosti spalovny nepřesvědčili

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Úředníci lidi o neškodnosti spalovny nepřesvědčili

12. února 2010

Jde o naše zdraví. Proč tady máme mít další zdroj znečištění, ptali se lidé.

Karviná – Zhruba dvě stovky lidí přilákala ve středu vpodvečer do velké auly Obchodně podnikatelské fakulty avizovaná veřejná diskuze na téma: Příprava stavby Krajského integrovaného centra pro nakládání s odpadem.

Nový předseda představenstva společnosti KIC Odpady Petr Bielan nejprve v prezentaci vysvětlil a představil, jak taková spalovna vypadá a s jakými parametry se v Karviné počítá.

Gró jeho prezentace a argumentace, proč stavět zařízení, které likviduje odpad a ještě produkuje teplo a elektřinu, se dá přeložit asi takto: „Spalování odpadu je perspektivní způsob jeho likvidace, který je navíc v souladu s trendem v mnoha evropských zemích.“

Lidé, kteří přišli s úředníky z krajského úřadu, ekology a odborníky na životní prostředí diskutovat, však zajímalo několik věcí. Nejvíce jak produkce emisí ze spalovny ovlivní už tak špatné ovzduší na Karvinsku, proč se právě tady má stavět zařízení, které bude sloužit pro celý kraj a taky, zda neexistují jiné varianty jak do budoucna nakládat s komunálním odpadem.

„Zařízení je naddimenzované. Proč? Karviná vyprodukuje ročně asi 14 tisíc tun komunálního odpadu, tak proč se ho tady má likvidovat až 200 tisíc tun? Vždyť z toho Karvinska uděláte smetiště!“ zněla jedna z výtek z pléna.

Argumentů bylo hned několik: „Stavět spalovnu menší, kde by se likvidoval odpad produkovaný jedním nebo dvěma městy, je ekonomicky zcela špatně. To by se nikdy nezaplatilo,“ reagoval šéf společnosti, která by v budoucnu měla spalovnu provozovat. Petr Bielan.

Ten navíc vysvětlil rozdíl mezi integrovaným centrem a spalovnou. „Spalovna likviduje odpad bez využití tepla, které při spalování vzniká, a to je hlavní rozdíl oproti integrovanému centru, které využívá odpadní teplo a dokonce je schopno vyrábět i malou část elektrické energie,“ vysvětlil Bielan.

Podle náměstka hejtmana Miroslava Nováka takovéto zařízení nepotřebuje samotná Karviná, ale celý kraj. „Lokalita na okraji Karviné byla vybrána jako ta nejvýhodnější z dalších osmi, které byly ve hře,“ uvedl.

Milan Machač z odboru životního prostředí Krajského úřadu v Ostravě má vysvětlení: „Toto zařízení je nejvhodnější postavit právě na Karvinsku proto, že se zde dá využít teplo, které vzniká při spalování odpadu. Například Ostrava má tepla nadbytek,“ uvedl Machač.

Proč pravě tady, ptali se lidé

Přítomné v sále nejvíce zajímalo, zda nedojde po uvedení tohoto zařízení do provozu ke zhoršení kvality ovzduší v Karviné a nejbližším okolí.

„Všichni dobře víme, jaké ovzduší tady je. Zejména v posledních dnech se dusíme v prachu, a výzkumy odborníků říkají, že dýcháme několikanásobně více karcinogenních látek než velká městy typu Ostravy nebo Prahy: a ještě tu máme mít další zdroj znečištění,“ pronesl člen karvinského ekologického sdružení Frygato-Eko Milan Fryz.

Místní ekologové obecně před stavbou spalovny varují.

„Není záruka, že skutečně budou odstaveny jiné zdroje znečištění a ve výsledku bude ovzduší na Karvinsku ještě špinavější než dosud,“ tvrdí ekolog Václav Gavlovský.

Lidé z KIC Odpady a krajského úřadu však tvrdí, že se počítá s částečnou odstávkou teplárenských provozu společnosti Dalkia, která zásobuje teplem Karvinou.

Ředitel její karvinské divize Pavel Dostál k tomu řekl, že se s tím při přípravě projektu počítá. Zároveň však uvedl, že KIC vyprodukuje maximálně pouze třetinu tepla, které potřebuje vyrobit Dalkia.

„V období tuhých mrazů však musíme jet naplno, abychom dodali do sítě potřebný objem tepla a teplé vody,“ tvrdí Dostál.

Kromě možného znečištění ovzduší a produkce jedovatých látek, se zdejší lidé obávají také toho, že se zvýší prašnost na silnicích. Denně totiž musí do spalovny s odpadem přijet z několika směrů několik desítek nákladních aut.

Podle Petra Bielana tady nebude počet nákladních aut, které Karvinskem s odpadem projedou, o moc vyšší.

Nic se nedozvěděli

Diskuze byla živá a diskutujících hodně. Málokdy je však odpověď úředníků uspokojila a prakticky nezaznělo nic nového. Lidé proto odcházeli rozhořčeni.

„Měli bychom se k tomuto kraji chovat ohleduplně, vždyť to děláme v zájmu našich dětí,“ prohlásila jedna z diskutujících.

„Spalovnu je nejvhodnější postavit na Karvinsku, protože se zde dá využít odpadní teplo,“ Milan Machač, Úřad Moravskoslezského kraje

Tomáš Januszek

Zdroj: Havířovský deník

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu