Krajské integrované centrum nakládání s odpady - V Ostravě i v Karviné jde o spalovnu

Přeskočit na menu

Napsali o nás

V Ostravě i v Karviné jde o spalovnu

17. června 2010

Začátkem měsíce května, konkrétně 4. 5. 2010, proběhly dvě akce, které spolu úzce souvisí, ale svými závěry se diametrálně liší.

V Ostravě byla zahájena konference "Odpady 21",která se zabývala především energetickým využitím odpadů, a odborné referáty potvrdily tento trend zpracování odpadů. Odborná veřejnost má jasno, a to nejenom v České republice. Problém vzniká u laické veřejnosti, což se ukázalo tentýž den v odpoledních a večerních hodinách v Karviné, kde proběhlo veřejné projednávání studie vlivu Krajského integrovaného centra (KIC) na životní prostředí (EIA).

Je paradoxem, že několik tzv. ekologických aktivistů je schopno v rámci možností svými polopravdami a poukazováním na drastické zhoršení životního prostředí a prakticky bez relevantních argumentů přesvědčit občany o svých pravdách. Odborná veřejnost je v opozici, neboť podceňuje masivní informovanost občanů, což lze ilustrovat jednoduchým příkladem. V Karviné jsou v autobusech ČSAD letáčky s informacemi, kterým vévodí nápis "Stop spalovně". Nikde není leták, který by spalovnu (KIC) podporoval.

S ohledem na to, že kampaň pro výstavbu neprobíhá vlastně žádná, mají odpůrci výstavby velice usnadněnou pozici a stačí jim otázka: "Chcete mít v Karviné další komín?" a všichni řeknou: "Ne". Tito lidé mají dostatek času na sbírání podpisů na petici proti výstavbě (bylo shromážděno asi 5500 podpisů). Proč se neorganizuje stejná akce na podporu výstavby? Dokonce ani média myslím, deník, nepomáhají v odborné prezentaci. Dne 5.5.2010 Deník uvedl v nadpisu článku toto: "Dopoledne se v Ostravě na konferenci lobbovalo za spalovnu, odpoledne se možná rizika z jejího provozu řešila při veřejném projednávání v Karviné".

A jsem u dalšího problému, to je načasování projednávání problematiky výstavby. Lokální problém konference a veřejné projednávání je možná zanedbatelný, ale volební rok již závažný je. Prezentuje to i neúčast zástupců vedení města.

Je otázkou, kde se stala chyba, když otázky výstavby KIC je stará již několik let. Je pravdou, že ještě v loňském roce mělo Ministerstvo životního prostředí negativní názor na spalovny. Je pravdou, že otázka finančních prostředů (dotací) je silný argument, ale nebude tento nevhodně zvolený termín hrát možná rozhodující roli? Nevyužívá se informací o zlepšení životního prostředí v Karviné. Zcela zanikla informace pracovníka Zdravotního ústavu v Ostravě J. Bílka, který na jednání Městského zastupitelstva v Karviné poukázal na to, že ovzduší se v Karviné od konce 80. let 20. stol. zlepšilo čtyřikrát a při tom velkým znečišťovatelem jsou především lokální topeniště, a to, co nelze ovlivnit, občas i nepřející klimatické podmínky.

Kromě odborných periodik, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, v ostatních mediích zaznívají pouze zprávy negativistické nebo bulvární. Stačí titulky - "Boj o spalovnu pokračuje, Výstavba spalovny je velmi ožehavé téma, Spalovna? Ne říkají Karviňané" apod. Nikde se neobjeví návrh řešení a ten nepodávají ani tzv. ekologičtí odpůrci. Měl by být tlak na to, že když řeknu NE, musím navrhnout řešení.

Je třeba veřejnost informovat především populární formou. Od známého Nerudova fejetonu z konce 19. stol. až po ostrašující snímky z Neapole ze začástku 21. století. Je třeba si uvědomit, že odpady jsou největší problém veřejně prospěšných služeb a je třeba je řešit komplexně, nikoliv se zaměřením pouze na skladování, spalování, separaci, svoz apod. Dnes má každý své zájmy a skládka zřejmě nebude podporovat spalovnu, svozné firmě je jedno, kam vozí odpad, obci jde o peníze, firmám zabývajícím se druhotnými surovinami o třídění apod.

Je třeba přesvědčit ty, pro které se tyto služby především realizují, občany. A to velice populární formou. Protože ti, kteří říkají ne spalovně, ve velké většině říkají ne spalovně v Karviné. Postavte ji někde jinde protože asi potřeba je. Karviná to již jednou zažila. V roce 1996 skončil provoz nezabezpečené skládky a rozhodovalo se o výstavbě nové. Řeklo se ne, my odpad v Karviné nechceme, nebudeme si ničit životní prostředí. Skládka se postavila na území obce Horní Suchá, necelý jeden km od hranic katastru Karviné. Ekologové si oddychli, zachránili jsme životní prostředí. Což takto vytěsnit i spalovnu?

Josef Mertl, ředitel Technických služeb Karviná, a.s.

Zdroj: Odpadové fórum

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu