Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Ve spalování odpadu je naše budoucnost

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Ve spalování odpadu je naše budoucnost

18.3.2009

Náměstek moravskoslezského hejtmana Miroslav Novák (ČSSD) pronesl na včerejší tiskové konferenci k plánované výstavbě tzv. komplexního integrovaného centra nakládání s odpady (KIC) větu, která stojí za zapamatování: „[KIC] je politická záležitost a my věříme, že se nám podaří přesvědčit ministerstvo [životního prostředí], že ve spalování odpadu je budoucnost odpadového hospodářství.”

Podle webu krajského úřadu vznikl záměr vybudovat KIC v Moravskoslezském kraji ve snaze naplnit cíle Plánu odpadového hospodářství České republiky. Plán ve shodě se světem předpokládá zvyšující se podíl třídění a recyklace odpadu.

Ministerstvo životního prostředí nařídilo koncepci KIC přepracovat. „Toto není integrované centrum pro využití odpadu, ale obyčejná spalovna,” řekl k tomu Martin Bursík. Bez jeho souhlasu přitom nebude kraj schopen stavbu financovat.

Plány na KIC se rozvíjejí několik let a podrobnosti o něm až dosud nejsou veřejně k dispozici. Přesto se KIC už v roce 2007 dostalo paušální podpory ve strategickém plánu města Opavy.

Muž na svém místě

Stavař Miroslav Novák, bývalý zaměstnanec finančního úřadu a starosta Poruby, zodpovídá v radě kraje za dopravu, silniční hospodářství a životní prostředí. Při nástupu do funkce označil za svůj hlavní cíl v environmentální oblasti “snižování imisí” a množství polétavého prachu v ovzduší. Toho hodlá dosáhnout především zrychlenou stavbou městských obchvatů.

Spalování je dnes spolu se skládkováním považováno za nejméně vhodný způsob nakládání s odpady. V Holandsku až 80 % vypouštěných dioxinů produkují právě spalovny. Spalováním vznikají skleníkové plyny a mj. polétavý prach. Efektivní provoz spalovny vyžaduje rozsáhlé spádové území, jehož obsluha vede k rapidnímu nárůstu nákladní dopravy a druhotné produkci emisí a prachu. V neposlední řadě je vznik spalovny v regionu hrubým zásahem do dlouhodobě rozvíjených recyklačních postupů.

Odborný profil krajského náměstka a (zřejmá) podpora KIC ze strany Opavy vede k potřebě více sledovat práci opavských krajských zastupitelů. A pak že na krajských volbách nezáleží.

Zdroj: http://www.samohlaska.cz/?p=3094

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu