Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Veřejné projednávání záměru KIC

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Veřejné projednávání záměru KIC

22. července 2010

Na závěr prvého dne konání Konference ODPADY 21 v Ostravě se někteří účastníci přesunuli do nedaleké Karviné, kde shodou okolností probíhalo veřejné projednávání záměru na výstavbu Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji (KIC).

O samotném projednávání jsme otiskli již jednu zprávu z pera J. Mertla, ředitele technických služeb Karviná v minulém čísle. Dále na sjednané téma přinášíme v tomto čísle článek Ohlédnutí za veřejným projednávání v Karviné od Ing. L. Obala, ředitele zkušební laboratoře měření emisí Technických služeb ochrany ovzduší Ostrava, s.r.o.

Sám jsem se tohoto projednávání tak zúčastnil a můj osobní dojem se v podstatě ztotožňuje s těmito příspěvky. Vzhledem k tomu, že jsem se velmi podrobně zaobíral veřejným projednáváním záměru na přestavbu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví v Pardubickém kraji (více viz. Odpadové fórum č. 4/2010), zajímalo mne, jak proběhne projednávání na spalovnu komunálních odpadů v Karviné.

Především chci pochválit zástupce investora, který stručně, výstižně a profesionálně seznámil občany se záměrem. Poněkud dlouhé a nepřesvědčivé bylo vystoupení projektanta a zpracovatele posudku. Překvapilo vystoupení či spíše nevystoupení některých zástupců měst a obcí. Nejspíše se na tom podepsaly blížící se volby, kvůli kterým někteří zástupci měst změnili svůj původně pozitivní přístup na negativní či nejasný postoj. O to více měli možnost svou rétoriku předvést zástupci občanského sdružení a ekologického hnutí. Šlo o emocionální vystoupení při použití hospodských přecházejících až do militantních negativistických formulací a osobního napadání, zaštiťujícího se rádoby technickými formulacemi. A prostí občané nestačili věřit svým uším. Jeden z účastníků při předčasném odchodu charakterizoval trefně vystoupení těchto pseudoodborníků jako panoptikum.

Šest hodin strávených v polozaplněném sále kulturního domu v Karviné by se mohlo zdát pro někoho jako ztráta času, ale ukázaly na to, že veřejné projednávání takových to velkých investičních akcí je nutno připravovat velmi pečlivě, obezřetně a pokus se přecházet neodborným vystoupením ekologických aktivistů. Čeká nás v republice několik dalších takovýchto akcí a bylo by škoda, kdyby navrch měli stále jen výše uvedení odpůrci všeho.

Nutno tuto stručnou poznámku doplnit konstatováním, že Ministerstvo životního prostředí začátkem června letošního roku vydalo k tomuto záměru souhlasné stanovisko z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí.

T. Řezníček

Zdroj: Odpadové fórum

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu