Žádný strach ze spalování komunálního odpadu

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Žádný strach ze spalování komunálního odpadu

11. listopadu 2009

KARVINÁ – Ministerstvo životního prostředí přehodnotilo po letech postoj k energetickému využívání komunálních odpadů. Obce a kraje tak v historii poprvé prolomily ideovou bariéru vedoucí k racionálnímu přístupu k řešení odpadového hospodářství.

Změna postoje státu k podpoře spaloven komunálního odpadu snímá i z připravovaného projektu Krajského integrovaného centra Moravskoslezského kraje pro využívání komunálních odpadů v Karviné poslední nálepku nedůvěryhodnosti. „Je to obrovská pomoc i pro přesvědčení veřejnosti o nutnosti takového řešení,“ sdělil Haló novinám náměstek hejtmana Miroslav Novák. Podle něho není pochyb o tom, že podpora takových záměrů je plně v souladu se současným trendem odpadového hospodářství celé Evropské unie a jedinou možnou cestou k naplnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky. „Neshoda názoru, která v minulosti byla mezi městy a kraji na straně jedné a státem na straně druhé, však pochopitelně vyvolávala u široké laické, nikoli však u odborné veřejnosti pochyby, zda je to opravdu způsob akceptovatelný z hlediska dopadů na životní prostředí,“ reagoval Novák na zprávu mluvčího ministerstva životního prostředí ohledně umožnění veřejné podpory spaloven a přípravy podmínek pro získání dotace.

Jak Haló noviny informovala tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková, nelze donekonečna ukládat do skládek přes 90 procent komunálních odpadů produkovaných v kraji, když je možno tyto odpady zhodnotit efektivněji energeticky a navíc v duchu hierarchie nakládání s odpady, jak státu předepisuje evropská legislativa. Takto vyrobená energie je čistou energií, ušetří se fosilní paliva nezbytná pro její výrobu, a to v zařízení na vysoké technické úrovni. Sebelépe odsířené spaliny z elektrárenských procesů se nemohou svou kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání odpadů, tudíž i umístění spalovny v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší imisní situaci nezhorší, a naopak přispěje k jejímu zlepšení. Objemově i hmotnostně se významně sníží podíl odpadů ukládaných do skládek. Obavy z toho, že se v kraji přestane třídit odpad, pokud se postaví spalovna, nejsou namístě. Projekt naopak počítá i s intenzifikací třídění, a jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, země s nejvyšší mírou separace komunálního odpadu jsou zároveň v čele energetického využívání odpadů.

Podle Nováka odpor tzv. ekologů nemá žádný racionální důvod a předkládat veřejnosti chiméru, že jediná cesta k řešení problému je odpad nevytvářet, je v dnešní společnosti nereálná. „Je správná, ale povede k ní ještě dlouhá cesta výchovy celé společnosti a spalovna ji rozhodně nezkomplikuje. Ostatně těžko akceptovatelné je, že názory zkušených odborníků a uznávaných kapacit v různých oblastech ochrany životního prostředí často zanikají v nahlas prosazovaných mýtech 'ekologů', kteří se do teto profese etablují například pouze tím, že se sejdou v občanském sdružení a do stanov napíší, že pečují o životní prostředí,“ konstatoval Novák.

Spalování odpadů a jejich energetické využití (druhotný zdroj) je podle člena krajského výboru pro životní prostředí a předsedy OV KSČM v Bruntále Pavla Bačgoně jen doplněním chybějícího článku v celém systému, o kterém hovoří Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. „Jsem velmi rád, že se podařilo přesvědčit ministerské úředníky a podpora státu dostala zelenou. Předpokládám, že dosáhneme i na evropské peníze, protože evropská odpadová směrnice povyšuje energetické využití odpadů nad skládkování,“ uvedl pro Haló noviny Bačgoň.

Zdroj: Haló noviny

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu