Zbytečný strach z karvinské spalovny

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Zbytečný strach z karvinské spalovny

17. června 2009

OSTRAVA – Zájemcům z Polska představili v úterý zástupci Moravskoslezského kraj (MSK) projekt Krajského integrovaného centra (KIC) pro zpracování komunálních odpadů.

Prezentace se uskutečnila z iniciativy generálního konzula Polské republiky v Ostravě Jerzyho Kronhodla jako reakce na výzvu starosty hraniční obce Zebrzydowice k zastavení další přípravy projektu kvůli možnému poškození životního prostředí hraničních polských obcí.

»Jak v Polsku, tak v ČR se potýkáme s předsudky, zásadně neodpovídajícími úrovni dnešních technologií, že spalovny komunálních odpadů produkují jakési nespecifikované co do množství i složení, avšak o to nebezpečnější emise,« uvedl náměstek hejtmana MSK Miroslav Novák (ČSSD), podle něhož to rozhodně není pravda. »Naopak spalovna je nejúčinnějším filtrem, který zamezí přenosu škodlivých látek, v odpadech obsažených, do životního prostředí,« upozornil Novák.

Ujistil, že projekt plánovaného zařízení v Karviné, v němž se má využívat komunální odpad za účelem zisku tepla a elektrické energie, je ryze ekologický. Jedním z hlavních efektů bude částečná náhrada klasického teplárenského zdroje, který spaluje černé uhlí a zásobuje teplem okolní města Karvinou a Havířov. Emisní parametry, dle platných norem EU pro zařízení na energetické využívání odpadů, jsou mnohonásobně přísnější než u klasických tepláren. Sníží se tak celkové množství znečišťujících látek, neboť se omezí část výkonu teplárny a tento výkon bude nahrazen novým nízkoemisním zdrojem. Ten má produkovat emise zhruba na úrovni emisí plynové kotelny. Samotná spalovna komunálních odpadů bude postavena na nejlépe dostupných technologiích (BAT) a přispěje ke snížení emisí oxidu siřičitého, tuhých znečišťujících látek a organických látek, a navíc uspoří fosilní paliva. »Často bezdůvodně užívané strašení emisemi karcinogenních dioxinů rovněž není seriózní, protože tato zařízení v několikastupňovém systému čištění spalin tyto látky účinně odloučí. V opačném případě by tři obdobná zařízení nemohla stát v centru Vídně, nemohlo by být v provozu 30 spaloven ve Švýcarsku, úzkostlivě střežícím si své životní prostředí a více než 400 spaloven v rámci Evropy,« argumentoval Novák. Zároveň potvrdil, že v rámci dokumentace posuzující vliv záměru na životní prostředí je zpracována rozptylová studie, která vyhodnocuje případný přeshraniční vliv zařízení jako významný.

Podle údajů, které mají Haló noviny k dispozici, by měla být spalovna v areálu bývalého dolu Barbora v Karviné vybudována do roku 2015. Ročně by tam mělo být zpracováváno 192 000 tun odpadu, přičemž by se vyrobilo zhruba 1,13 milionu GJ tepla a 23 000 MWh elektrické energie. Na projektu se podílejí statutární města Ostrava, Opava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, z nichž a jejich okolí by byl odpad přivážen. Obdobné spalovny už jsou v ČR v Brně, Liberci a v Praze. U karvinské spalovny ovšem zatím ještě není vyřešeno financování stavby.

Haló noviny
(ca)

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu